Fietsfeiten 2023

Meer dan een kwart (28%) van alle verplaatsingen in Nederland gaat per fiets. Daarmee vervult de fiets een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem. Dit aandeel is relatief stabiel in de tijd. Hoewel het aandeel tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 iets afnam, ligt het aandeel in 2022 weer op hetzelfde niveau als in de periode 2012-2019. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft voor de derde keer nieuwe inzichten en actuele gegevens over het fietsgebruik in Nederland samengebracht in de nieuwe brochure Fietsfeiten 2023.