Reflectie KiM op ontwikkeling bereikbaarheidsdoelen

De adviesbureaus Goudappel en Rebel Group hebben onlangs 3 mogelijke varianten van bereikbaarheidsdoelen uitgewerkt voor het programma Mobiliteitsvisie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gevraagd om een reactie op deze uitwerking. In deze reactie geeft het KiM zowel algemene reflecties als een eerste mogelijke uitwerking van deze doelvarianten voor de casus onderwijs.