Aanpassing WLO scenario's voor het containervervoer

De containeroverslag in de Nederlandse zeehavens is de laatste paar jaar uitzonderlijk sterk gestegen. Reden hiervoor is de enorme groei van de import uit China en in mindere mate ook uit andere overzeese gebieden. Daar tegenover staat dat de invoer uit Europese landen minder sterk is gegroeid. Deze gegevens, gevoegd bij nieuwe inzichten over de handel met China in de nabije toekomst, zijn aanleiding voor het Centraal Planbureau en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid om de scenario's voor het containervervoer in de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) bij te stellen. Deze notitie beschrijft de bijstelling van de WLO scenario's.