Bereikbaarheid en timemanagement

De groeiende diversiteit van arbeids- en zorgpatronen leiden er toe dat mensen het steeds moeilijker krijgen met het combineren van taken. Die patronen worden niet alleen in verband gebracht met economische en sociale thema's, maar ook met het thema mobiliteit. In dit paper van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid wordt de relatie beschreven tussen dagindelingsaspecten en mobiliteit. Op basis daarvan worden kansen en belemmeringen ten aanzien van aangrijpingspunten voor beleid voor het voetlicht gebracht.