Effecten van klimaatverandering op verkeer en vervoer : implicaties voor beleid

Klimaatverandering zal effecten hebben op verkeer en vervoer, zo laat deze notitie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid zien. Te denken valt aan: extra spoorvorming op wegen, meer klemmende brugopeningen en sluizen en toename van vaarbeperkingen voor de binnenvaart. De meeste effecten doen zich in ons huidige klimaat ook al voor, zij het in mindere mate. Vanuit bestaand beleid kan daarom op de effecten van klimaatverandering op het verkeer en vervoer goed worden gereageerd. Uit het onderzoek blijkt dat voor een aantal effecten dat zich naar verwachting intensiever, langduriger en vaker zal voordoen, reeds op aanvullende adaptieve maatregelen wordt gestudeerd.