De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming

Komen maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) bijna altijd tot een negatief saldo? Scoort openbaar vervoer slecht in MKBA’s? En wordt er over projecten in de Randstad vaker besloten tot uitvoering? In discussies rond infrastructuurprojecten speelt de analyse van maatschappelijke kosten en baten vaak een belangrijke rol. Tot op heden ontbrak echter een overzicht van uitkomsten van MKBA’s en de relatie met het genomen besluit.

Dit rapport biedt u dit overzicht. We bekijken hierbij diverse aspecten, waaronder het type infrastructuur, de fase in de besluitvorming, de hoogte van de investering en ligging in de Randstad. Zowel het MKBA-saldo, het genomen besluit en de relatie daartussen worden gepresenteerd.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid wil zo de discussie voeden in welke fase van besluitvorming en op welke manier een kosten-batenanalyse het meest kan bijdragen aan een effectief en efficiënt besluitvormingsproces.