Leidraad voor opdrachtgevers van business cases

Steeds vaker wordt private financiering en exploitatie van transportinfrastructuur overwogen. Een business case geeft daarbij het inzicht in de kosten en baten voor de (private) exploitant van een project. Er bestaat echter weinig duidelijkheid over welke onderdelen in een business case aan de orde dienen te komen, en wanneer een business case moet worden uitgevoerd bij VenW projecten.

Deze leidraad voor beleidsmedewerkers maakt inzichtelijk:

  • Welke vragen gesteld kunnen worden bij het opstarten en bij de beoordeling van een business case door VenW;
  • Wanneer een business case wordt uitgevoerd voor infrastructurele projecten waar VenW bij betrokken is;
  • Welke hulp de resultaten van een business base de beleidsmaker bieden.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft deze notitie opgesteld voor de hoofddirectie Financiƫn, Management en Control.