Second opinion op de kosten en baten van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

In opdracht van VenW heeft ECORYS een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) uitgevoerd. Voor het gematigd groeiscenario berekent ECORYS een verhouding tussen baten en kosten die – afhankelijk van de projectvariant – ligt tussen 0,9 en 1,5. Het KiM komt tot waarden tussen 0,6 en 1,6. De MKBA geeft geen inzicht in de kosten en baten, opgedeeld naar de verschillende spoorcorridors. Het KiM heeft aanwijzingen dat de kosteneffectiviteit per corridor sterk kan verschillen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een second opinion die het KiM in opdracht van VenW heeft uitgevoerd op de MKBA van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dit programma omvat investeringen in het spoornet om hogere frequenties op enkele drukke corridors in de brede Randstad mogelijk te maken en tegelijk voldoende capaciteit te creëren voor de verdere groei van het goederenvervoer.

Basis voor de MKBA zijn de vervoerprognoses. De prognose van het reizigersvervoer schat het KiM circa 15% lager in dan de MKBA van ECORYS, ook in het nulalternatief. Dit betekent dat in het nulalternatief minder investeringen nodig zijn, waardoor het verschil met de kosten van PHS groter wordt. Verder komt het KiM tot lagere baten voor reizigers en verladers en een lager exploitatiesaldo dan in de MKBA is berekend.