Second opinion op de kosten en baten van OV SAAL middellange termijn

Net als in een eerdere second opinion bij de MKBA Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), schat het KiM in dat de vervoerwaarde van investeringen 15% lager ligt dan nu weergegeven in de MKBA die geactualiseerd is voor investeringen op de spoorcorridor Schiphol – Amsterdam - Almere – Lelystad voor de middellange termijn (OV SAAL mlt).

 Dit komt doordat geen rekening is gehouden met de eerder geplaatste opmerkingen. Capaciteitsknelpunten in 2020 zijn daardoor minder groot dan nu voorzien. Daarnaast zijn reistijdverschillen tussen varianten niet altijd goed te verklaren, en zijn de uitvoerbaarheid en betrouwbaarheidseffecten van de systematiek om treinen korter op elkaar te laten rijden nog niet zeker. De belangrijkste effecten in de geactualiseerde MKBA zijn verder wel in beeld gebracht conform de OEI-leidraad.  

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een second opinion die op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd op een geactualiseerde MKBA voor OV SAAL mlt. Dit is een actualisatie van een eerdere MKBA die als beslisinformatie diende voor het voorkeursbesluit PHS.