Second opinion op de kosten en baten van de Uithoflijn: notitie

Het in de MKBA HOV verbinding Utrecht Centraal – Uithof berekende aantal reizigers en de orde van grootte van de meeste effecten zijn plausibel. Het effect van het toekomstig gebrek aan capaciteit op de huidige verbinding op de uitvoering van de dienstregeling is waarschijnlijk overschat. Het gevolg is dat de extra wachttijden en effecten op betrouwbaarheid voor de reizigers waarschijnlijk zijn overschat. Ook zijn er opties om de bus in de bestaande situatie beter te benutten. Per saldo schat het KiM in dat de baten-kosten verhouding ligt tussen 0,6 en 1,0.

Dit blijkt uit de second opinion die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft uitgevoerd op de business case, vervoerwaardestudie en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van diverse varianten om een hoogwaardige openbaar verbinding (HOV) te realiseren tussen Utrecht Centraal en de Uithof. Deze studies zijn uitgevoerd door de regio om het verzoek om een rijksbijdrage te onderbouwen. De second opinion is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.