Gedrag in beleid : met psychologie en gedragseconomie het mobiliteitsbeleid versterken

Dat staat in het rapport ‘Gedrag in beleid’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De studie laat onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de psychologie en gedragseconomie beleidsmakers te bieden hebben. Vrijwel elke beleidsmaatregel heeft effect op het gedrag van mensen. Het rapport biedt beleidsmakers aanknopingspunten om in te spelen op de rationele en irrationele wijze waarop het verplaatsingsgedrag van mensen tot stand komt.