Second opinion MKBA A27 Houten_Hooipolder

De MKBA A27 Houten-Hooipolder is opgesteld volgens de bij de opstelling geldende richtlijnen en hierop aanvullende actuele methodiekontwikkeling. De rapportage is toegankelijk geschreven en volledig. Wel zijn er enige kanttekeningen te plaatsen wat betreft de selectie van alternatieven, de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses en de toepassing van het verkeersmodel. Aanpassing van deze punten had echter naar verwachting niet geleid tot een heel ander beeld van het maatschappelijke rendement van de projectalternatieven, maar wel tot een grotere bandbreedte rondom de uitkomsten.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de second opinion op de MKBA A27 Houten-Hooipolder, die door het KiM is opgesteld. Deze is uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.