Ver weg maar toch dichtbij

De Nederlandse zeevaartsector is sterk internationaal georiënteerd maar tegelijkertijd van belang voor andere Nederlandse maritieme sectoren. Dit heeft niet alleen te maken met de aankopen van de zeevaartsector bij andere Nederlandse maritieme sectoren, maar ook met niet-financiële relaties.

Binnen de maritieme cluster valt de rol op van de Nederlandse zeevaartsector als pullfactor voor innovaties, evenals de bijdrage die de Nederlandse zeevaartsector levert aan het aanbod van personeel met nautische kennis voor andere maritieme sectoren. Daarnaast is het aannemelijk dat de zeevaartsector bijdraagt aan clustereffecten zoals schaalvoordelen, imago en agglomeratie-effecten, maar dit effect is niet kwantificeerbaar.

Dit blijkt uit de publicatie ‘Ver weg maar toch dichtbij: positie van de zeevaartsector in de Nederlandse maritieme cluster’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). In dit onderzoek is de relatie tussen de zeevaartsector en andere delen van het maritiem cluster geanalyseerd. Een bijlage bij de publicatie is een in opdracht van het KiM uitgevoerd onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en TNO naar handelsrelaties van de zeevaartsector.