Internationale vergelijking taxiregulering en Uber

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft op verzoek van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een internationale vergelijking uitgevoerd van de regulering van de taximarkt in een aantal landen en de wijze waarop in diverse landen omgegaan wordt met de komst van Uber en dan met name de dienst UberPOP.