Toekomstbeelden van het fietsgebruik in vijf essays

Nederland Fietsland is in beweging. In het afgelopen decennium zijn Nederlanders vaker en verder gaan fietsen, onder andere op de elektrische fiets. Meer dan een kwart van alle verplaatsingen wordt per fiets gemaakt en er zijn in Nederland meer fietsen dan mensen. Het maatschappelijk belang van de fiets is groot: fietsen is gezond, het bevordert meedoen in de maatschappij en de fiets is een milieuvriendelijk vervoermiddel. Dit blijkt onder andere uit een infographic en het rapport 'Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit' die het KiM in 2015 heeft gemaakt. In dat rapport beschrijft het KiM de trends van het fietsgebruik.

Als vervolg daarop heeft het KiM een aantal experts gevraagd hun toekomstvisie op de fiets te verwoorden in een prikkelend en beeldend essay. Dit heeft geleid tot vijf essays een andere vraag als uitgangspunt. Het resultaat is een waaier aan invalshoeken die de toekomst van de fiets belichten. Aan bod komen onderwerpen als: de beleving van de fiets, de invloed van de ruimtelijke inrichting, de doelgroepen van de fiets en de effecten op leefbaarheid, vervoersarmoede, gezondheid en bereikbaarheid.

De essays bevatten idee├źn van de auteurs. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud: deze reflecteert niet het standpunt van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid of het ministerie van Infrastructuur en Milieu.