Ruimtelijke kenmerken, geografische bereikbaarheid en reisgedrag

Kenmerken van de bebouwde omgeving hebben, naast persoonlijke en huishoudkenmerken, invloed op het reisgedrag. Ruimtelijke planning is daarom een van de beleidsinstrumenten die overheden kunnen gebruiken om reisgedrag tot op zekere hoogte te beïnvloeden. Dit is echter niet eenvoudig. De relatie tussen ruimte en reisgedrag is complex en het landgebruik verandert traag.

In de notitie ‘Ruimtelijke kenmerken, geografische bereikbaarheid en reisgedrag’ biedt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), in opdracht van het Directoraat-generaal Bereikbaarheid, op een beknopte wijze meer inzicht in de invloed van ruimtelijke kenmerken op het reisgedrag en op de geografische bereikbaarheid, ook wel aangeduid als nabijheid. De inzichten zijn verkregen via literatuurstudie en via een workshop met experts uit wetenschap en beleidspraktijk.