Stedelijke distributie en gedrag

Zonder stedelijke distributie kan een stad niet functioneren. Winkels moeten worden bevoorraad, pakketjes bezorgd en afval opgehaald. Maar hoe belangrijk ook, de bijbehorende vervoersbewegingen hebben wel nadelen. Ze zorgen voor luchtvervuiling, congestie, geluidshinder en verkeersonveiligheid. Hoe kunnen deze problemen worden verminderd en hoe kunnen partijen daartoe worden gestimuleerd?

De studie zoomt in op twee cases. In de eerste plaats internetwinkelen. Dit neemt jaar na jaar toe en veel mensen laten hun bestellingen thuisbezorgen. Dit zorgt in toenemende mate voor bestelbusjes in woonwijken. In de tweede plaats de bevoorrading van winkels. Nu laten winkeliers en bedrijven zich nog vaak individueel bevoorraden waardoor er veel meer bestelverkeer in de wijk ontstaat dan wanneer winkeliers hun inkoop collectief organiseren.

Welke mogelijkheden zijn er om consumenten, webwinkels en winkeliers tot ander gedrag te bewegen? Het KiM inventariseerde verschillende opties en laat zien hoe je kunt inspelen op vuistregels, sociale normen en sociale dilemma’s. Daarbij wordt bij de eerste casus gedacht aan het benutten van de 'default', belonen, het aanpassen van retourtermijnen en het “reference dependence”-principe. De tweede casus wordt uitgewerkt als sociaal dilemma en de mogelijkheden om uit dit dilemma te ontsnappen.