De Betuweroute: vervoerde tonnen, emissies en beleid

De Commissie Hermans heeft in 1995 geprognosticeerd dat in 2015 het aantal tonnen goederenvervoer over de Betuweroute 30 miljoen ton zou zijn. Deze prognose is voor ongeveer 70% gerealiseerd. Dit is een belangrijke bevinding van het onderzoek naar de Betuweroute welke het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, Directie Openbaar Vervoer en Spoor, heeft uitgevoerd.

Het onderzoek laat verder zien dat niet alle mogelijke flankerende maatregelen voor de Betuweroute zijn gerealiseerd. Enkele in het verleden voorziene flankerende maatregelen waren Rekeningrijden (niet gerealiseerd), korting op de gebruiksvergoeding van de Betuweroute (wel gerealiseerd) en de aanleg van een derde spoor in Duitsland (nog niet gerealiseerd). Tenslotte is een inschatting gemaakt van de CO2 uitstoot door het goederenvervoer over de Betuweroute. Die lag tussen 2011 en 2015 zo rond de 25 miljoen kilogram per jaar.