Drones in het personen- en goederenvervoer

Drones kunnen in de toekomst worden toegepast in bepaalde deelmarkten van de pakketdistributie, de luchtvracht en het personenvervoer in Nederland. Snelheid zal waarschijnlijk de belangrijkste reden zijn om drones te gebruiken in plaats van conventionele alternatieven zoals de bestelbus, het vliegtuig of de auto. De gebruiker van de drones zal hiervoor wel een meerprijs moeten betalen. Hoewel het in absolute zin om vrij grote aantallen dronevluchten kan gaan, betreft het nichemarkten ten opzichte van de totale omvang van het personen- en goederenvervoer.

Een voorbeeld van zo’n deelmarkt is het zogenaamde premiumsegment van de pakketbezorging, waar consumenten of bedrijven bereid zijn om extra te betalen voor een snelle levering. Wanneer snelheid echter niet erg belangrijk is, dan is een bestelbus vaak efficiënter vanuit kostenperspectief. Die zullen daarom ook in de toekomst nog op grote schaal worden ingezet voor pakketbezorging. Het premiumsegment omvat 1-1,5 procent van de totale pakketmarkt.

Van groot belang voor de ontwikkeling van drones zijn verder de ontwikkeling van de techniek en de maatschappelijke acceptatie van dronetoepassingen. Er komen hierbij belangenafwegingen tussen economische kansen en veiligheids- en privacyaspecten om de hoek kijken. Tevens heeft de opkomst van drones gevolgen voor de skyline en ruimtelijke ordening in Nederland.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het rapport Drones in het personen- en goederenvervoer. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van Directie Luchtvaart, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.