Gaan we het schip in? Mogelijke gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse maritieme sector

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) deed onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse maritieme sector.

Effect op het uitgaande en inkomende transport

Het handelseffect van de Brexit op het maritieme transport van en naar de Nederlandse zeehavens (gemeten in tonnen) kan aanzienlijk zijn. Bij de inschatting hiervan zijn de Brexit-handelsscenario’s van het CPB als uitgangspunt genomen. Voor het uitgaande transport is het effect van de Brexit voor alle Nederlandse havens gezamenlijk ingeschat op -4,4% in het ongunstige scenario en -2,6% in het gunstige scenario. Voor het inkomende transport is het effect voor alle zeehavens gezamenlijk ingeschat op -3,7% (ongunstige scenario) tot -2,0% (gunstige scenario).

Effecten op concurrentiepositie

Uit het onderzoek blijkt verder dat indien het Verenigd Koninkrijk na uittreding gaat afwijken van de huidige maritieme EU-regelgeving, dit naar verwachting beperkt invloed heeft op de concurrentiepositie van Nederlandse rederijen ten opzichte van Britse rederijen. Voor de concurrentiepositie van Nederlandse havens is dan een negatief effect te verwachten.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse maritieme sector. Het KiM voerde het onderzoek uit op verzoek van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Directie Maritieme Zaken.