Sturen in parkeren

Parkeren is onderdeel van het gehele mobiliteitssysteem. Mogelijk heeft gemeentelijk parkeerbeleid effect op het mobiliteitssysteem. Hoe kan het Rijk gemeenten ondersteunen om deze effecten mee te wegen? Er is weinig bekend over de effecten van parkeerbeleid op het totale mobiliteitssysteem, concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de verkenning ‘Sturen in parkeren’. Daarin biedt het KiM een overzicht van effectieve beleidsaangrijpingspunten en rollen voor het Rijk.

Toename parkeervraag door groei mobiliteitsvraag

De parkeervraag is een afgeleide van de mobiliteitsvraag. De mobiliteitsvraag wordt bepaald door een groot aantal factoren, zoals  het aantal auto’s en het aantal autoverplaatsingen. In de periode 2005-2016 nam het totaal aantal autoverplaatsingen af met 1,6% maar groeide het aantal personenauto’s van 7,3 naar 8,3 miljoen. Hierdoor nam ook de parkeervraag toe, want die auto’s staan meer dan 90 procent van de tijd stil. Als schakel tussen verplaatsing en verblijf vergt dat ongeveer 15 miljoen parkeerplekken.

Meewegen effect parkeerbeleid op mobiliteitssysteem

Er is weinig bekend over de effecten van parkeerbeleid op het mobiliteitssysteem, concludeert het KiM, dat dit onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Mobiliteit.

Parkeren is gemeentelijk beleid dat is gebaseerd op plaatselijke afwegingen tussen bereikbaarheid (voldoende parkeerplaatsen dicht bij de eindbestemming) en leefbaarheid (weinig auto’s op straat). Bij de beleidsafweging spelen objectieve gegevens een beperktere rol dan bepaalde aannamen over de effecten van parkeermaatregelen op het mobiliteitssysteem.

Hoe kan Rijk gemeenten daarbij ondersteunen?

Hoewel parkeren gemeentelijk beleid is, kan het Rijk ondersteunen bij het meewegen door gemeenten van de gevolgen van parkeerbeleid voor het mobiliteitssysteem. De publicatie ‘Sturen in parkeren’ beschrijft hoe het Rijk dat kan doen in verschillende rollen. Door maatregelen die (juridisch) nog mogelijk moeten worden gemaakt (regulator), door de analyse van parkeergegevens te faciliteren (facilitator) en door misverstanden over effecten van parkeermaatregelen weg te nemen (communicator).