Schoon, stil en snel

Tussen 2007 en 2017 is het aantal snorfietsen in Nederland van ongeveer 300.000 naar ongeveer 700.000 toegenomen. De snorfiets is een populair, want handig en snel vervoermiddel. De verbrandingsmotor van de snorfiets zorgt echter voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Als de benzine-snorfiets uitgefaseerd zou worden moeten de gebruikers op termijn op alternatieven overstappen. Dit zou een elektrische snorfiets kunnen zijn. Veel potentiële gebruikers geven echter aan dat er nog nadelen kleven aan elektrische snorfietsen.

Het merendeel zegt, op dit moment, over te zullen stappen op de (elektrische) fiets en/of het openbaar vervoer. De elektrische snorfiets kan een aantrekkelijk alternatief worden door regelgeving (milieuzones), subsidies en door inspelen op psychologische en sociale processen. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie ‘Schoon, stil en snel’.

Wie zijn de snorfietsers?

Vooral ouderen bezitten een snorfiets. In 2017 is 46 procent van de snorfietsbezitters 50 jaar of ouder. Het aantal ouderen dat een snorfiets bezit is de laatste jaren gegroeid, terwijl bij jongeren (16-20 jaar) het snorfietsbezit vrijwel constant is gebleven. De snorfiets wordt vooral gebruikt voor recreatief en woon-werkverkeer. Het gaat daarbij veelal om korte ritten.

Te verwachten weerstand bij uitfaseren snorfiets

Of de bezitters van snorfietsen met een verbrandingsmotor hun vervoermiddel zullen inruilen voor een (elektrische) fiets, (elektrische) brommer of snorfiets, auto of openbaar vervoer, is afhankelijk van verschillende gedragsfactoren:

  • De meeste eigenaren zijn tevreden met hun huidige benzine-snorfiets (57 procent) en in hun ogen is de elektrische snorfiets nog geen volwaardig alternatief. Zo heeft de huidige elektrische snorfiets vergeleken met een benzine-snorfiets een hogere aanschafprijs en een beperktere actieradius;
  • Veel snorfietsers zijn nog niet bekend met het elektrische alternatief en hebben er geen gebruikservaring mee;
  • Veel snorfietsbezitters vinden een schoner milieu weliswaar belangrijk, maar vertalen dit vermoedelijk niet in ander (aankoop) gedrag;
  • De ‘early adopters’ kunnen elektrische scooters op basis van eigen ervaringen geloofwaardig promoten. Het aantal mensen dat een elektrische snorfiets bezit is echter nog klein (6 procent van alle snorfietsen);
  • Mensen zijn geen puur rationele actoren en zullen meer gericht zijn op lage aanschafkosten en minder aandacht hebben voor lage gebruikskosten.