Kerncijfers Mobiliteit 2020

In 2019 ontwikkelde de mobiliteit in Nederland zich nog grotendeels in lijn met de langjarige trends vanaf 2010. Maar vanaf 2020 zal de invloed van de coronacrisis zich laten voelen. Met name het gebruik van het openbaar vervoer groeide in 2019 veel sterker dan de jaren ervoor, terwijl het ov-gebruik in de periode 2020-2025 veel invloed van de coronacrisis zal ondervinden. In 2019 nam het reistijdverlies op het hoofdwegennet sterker toe dan de verkeersomvang. Na de dip in 2020 zal het wegverkeer de komende 4 jaar weer groeien. Het reistijdverlies zal niet toenemen, of minder dan gebruikelijk. Dit blijkt uit het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2020 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).