Perspectieven op netwerkkwaliteit bij schaarse capaciteit Schiphol

Als het vliegverkeer zich herstelt van de coronapandemie, kan op Schiphol op termijn weer een capaciteitstekort ontstaan. Hoe kan de beschikbare capaciteit optimaal worden benut? Dat hangt ervan af welk maatschappelijk belang prevaleert. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft 5 extreme perspectieven op het bestemmingennetwerk kwalitatief verkend. Deze perspectieven gaan elk uit van een ander maatschappelijk belang.

  • In het zakelijke perspectief ligt de focus op een hoogfrequente bediening van wereldsteden, zowel binnen Europa als intercontinentaal. Overige bestemmingen worden alleen bediend als ze relevant zijn voor het zakelijk verkeer. Er is geen plaats voor specifiek toeristische bestemmingen als Mallorca en Ibiza, waarvoor vrijwel geen zakelijke vraag bestaat.
  • Het inkomende niet-zakelijke perspectief leidt tot verbindingen met wereldsteden, maar deze zijn minder hoogfrequent dan in het zakelijke perspectief. Bestemmingen voor Nederlandse toeristen worden niet bediend.
  • In het uitgaande niet-zakelijke perspectief worden de puur toeristische bestemmingen juist wel goed bediend. Wereldsteden binnen Europa worden bediend, maar minder frequent en alleen voor zover er voldoende vraag is in de thuismarkt.
  • Het verbondenheid-wereldsteden-perspectief richt zich op economische en bevolkingscentra. De overige bestemmingen worden niet bediend.
  • Vanuit vrachtperspectief is - in aanvulling op de vier passagiersperspectieven - een goed intercontinentaal netwerk van vrachtvliegtuigen van belang voor een kosteneffectief vervoer van goederen.
     

In alle onderzochte perspectieven worden Europese grote steden redelijk tot goed bediend. De perspectieven hebben elk hun eigen specifieke economische effecten, maar leiden ook tot verschillende effecten op klimaat, milieu en leefomgeving.