Smart mobility in de relatie tot doorstroming op de weg

Smart mobility systemen kunnen de doorstroming op de weg beïnvloeden, zowel positief als negatief. Maar het is moeilijk om de effecten van deze systemen in de praktijk te meten. Dit blijkt uit het onderzoek 'Smart mobility en de relatie tot doorstroming op de weg' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Het rapport brengt op basis van wetenschappelijke literatuur en niet-wetenschappelijke rapporten in kaart welke effecten van smart mobility systemen op de doorstroming van verkeer bekend zijn. Daarnaast beschrijft het rapport hoe we deze effecten in de toekomst kunnen bepalen.