Analyse vervoerprestatie ten behoeve van de tussentijdse evaluatie van de subsidieregeling goederenvervoer per spoor 2019-2020

De directie Openbaar Vervoer en Spoor van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gevraagd te onderzoeken of de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor, die in 2019 is ingevoerd, in 2019 en 2020 heeft geleid tot een toename van het aandeel goederenvervoer per spoor. 

Het spoorgoederenvervoer op Nederlands grondgebied nam in 2019 licht toe ten opzichte van 2018, namelijk met +0,8%. In 2020 nam het daarentegen met 6% af. Dit was de sterkste daling in 10 jaar tijd. Het marktaandeel van het spoor in het internationale goederenvervoer, de markt waar het spoorgoederenvervoer het meest actief is, nam hiermee af van 8,5% in 2018 en 2019 tot 8,2% in 2020. Deze afname is vooral het gevolg van de COVID-19-crisis in 2020. Van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor, die in 2019 is ingevoerd om het spoorgoederenvervoer te stimuleren, is als gevolg van COVID-19 geen effect waarneembaar op het marktaandeel in 2020. Hierdoor kan het KiM niet vaststellen of de regeling effect heeft gehad.