Nederlandse overheidsuitgaven en -inkomsten verkeer en vervoer

Tussen 2008 en 2019 zijn de uitgaven van overheden aan het verkeer en vervoer gedaald. Dit terwijl de totale overheidsuitgaven stegen. Ook de inkomsten uit belastingen specifiek voor mobiliteit daalden. Per saldo waren de inkomsten hoger dan de uitgaven. Dit blijkt uit het onderzoek 'Nederlandse overheidsuitgaven en -inkomsten verkeer en vervoer' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).