ITF-rapport 'Vervoerswijzekeuze in het goederenvervoer'

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) nam in 2020 en 2021 deel aan de werkgroep ´Mode Choice in Freight Transport´ van het International Transport Forum (ITF) van de OECD. Deze werkgroep, onder voorzitterschap van Nederland, is nagegaan welke factoren de vervoerswijzekeuze in het goederenvervoer bepalen en hoe de overheid de vervoerswijzekeuze kan beïnvloeden. De werkgroep bestond uit onderzoekers uit Canada, China, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk en Zweden. Ook de UNCTAD en de Europese Commissie waren vertegenwoordigd. De werkgroep heeft haar bevindingen eind februari 2022 gepubliceerd.

De werkgroep analyseerde de factoren die de vervoerswijzekeuze (de weg, het spoor, de binnenwateren, de kustvaart of pijpleidingen) in het goederenvervoer bepalen. Daarnaast beoordeelde zij de argumenten en de effectiviteit van het overheidsbeleid om de vervoerswijzekeuze te beïnvloeden. Daarvoor zijn onder andere 3 casestudies, namelijk in China, Canada en Nederland uitgevoerd. Verder doet de werkgroep aanbevelingen voor een doeltreffender beleid.

De beleidsaanbevelingen in het rapport zijn, samengevat:

  • Pas een over alle vervoerswijzen geïntegreerde beleidsaanpak toe om samenhangende maatregelen te nemen.
  • Focus op het verminderen van de externe kosten van alle modaliteiten in plaats van op een modal shift als zodanig.
  • Verbeter de ex post evaluatie van de effectiviteit van beleidsinterventies om modal shiftmaatregelen beter te onderbouwen.
  • Creëer eerlijke concurrentie tussen goederenvervoerswijzen.