De auto in Nederland: een gebiedstypologie

In kader van de ontwikkeling van een toekomstperspectief voor automobiliteit is het belangrijk om inzicht te krijgen in de relatie tussen autobezit en verschillende typen gebieden. Deze gebiedstypologie kan beleidsmakers helpen een beeld te vormen hoe de impact van beleidsmaatregelen kan verschillen tussen verschillende gebieden. Op die manier kan de hier voorgestelde classificatie het inzicht in de effectiviteit van mogelijke maatregelen gericht op autobezit en -gebruik vergroten.