Feestelijke ondertekening samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitspanel Nederland

Op vrijdag 15 juni 2012 is de samenwerkingsovereenkomst voor het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) getekend door de drie initiatiefnemers: het KiM (namens IenM), Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente.

Het MPN is een onderzoeksinstrument met als doel om de dynamiek in verplaatsingsgedrag van een vaste groep personen en huishoudens in de tijd in kaart te brengen, en te beschrijven hoe wijzigingen in verplaatsingsgedrag, persoonlijke en huishoudkenmerken en andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren samenhangen.