George Gelauff nieuwe directeur KiM

George Gelauff wordt per 1 september de nieuwe directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). George is nu nog onderdirecteur van het Centraal Planbureau (CPB). Hij volgt Jaap de Wit op die eind september met pensioen gaat.

George Gelauff was sinds 2006 onderdirecteur van het CPB, na twee jaar als sectorhoofd internationale economie. Tussen 2001 en 2004 was hij werkzaam op het ministerie van Economische Zaken, als plaatsvervangend directeur van de directie Algemene Economische Politiek. Daarvoor was hij sinds 1979 ook aan het CPB verbonden in verschillende functies. Gelauff was tussen 1998 en 2004 ook hoogleraar ‘Duitslandstudies’, respectievelijk ‘Kenniseconomie in een internationaal vergelijkend perspectief’, aan de Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde diverse boeken en wetenschappelijke publicaties.

Met George haalt het KiM iemand in huis die veel ervaring heeft met de ontwikkeling en het gebruik van kennis ten behoeve van “evidence based” beleid. Bovendien is hij erg goed thuis in de Haagse wereld, hetgeen voor het functioneren van het KiM van groot belang is.

Over zijn overstap naar het KiM zegt Gelauff “Ik heb met heel veel plezier als directielid van het CPB gewerkt en veel geleerd de afgelopen 8 jaar. De overstap naar het KiM biedt nieuwe kansen op het grensvlak van wetenschap en beleid, waar mijn passie ligt en op een kennisgebied  dat mij zeer na aan het hart ligt”.