Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit

Fietsen en lopen spelen een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem: de helft van het aantal ritten, een tiende van alle afgelegde kilometers en een derde van de aan mobiliteit bestede tijd leggen we per fiets of te voet af.

Fietsen en lopen spelen een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem: de helft van het aantal ritten, een tiende van alle afgelegde kilometers en een derde van de aan mobiliteit bestede tijd leggen we per fiets of te voet af. Sinds 2004 zijn Nederlanders vaker en verder gaan fietsen (+9 procent) en lopen (+13 procent). Vooral de e-fiets wordt steeds vaker gebruikt en inmiddels ook niet meer alleen door recreƫrende ouderen. De ruimtelijke verschillen in het gebruik van fietsen en lopen zijn de laatste jaren toegenomen: met name in stedelijke gebieden groeit het aandeel van de fiets.

Dit zijn enkele bevindingen uit de publicatie 'Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). In dit onderzoek heeft het KiM in kaart gebracht op welke manieren fietsen en lopen in het mobiliteitssysteem verweven zijn, met name in de stedelijke gebieden, en wat hiervan de effecten zijn. De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek en analyses op verschillende datasets over mobiliteit. De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn samengevat in een apart te downloaden infographic.