Second opinion op de beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 18

De beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 18 is uitgevoerd conform de eisen aan een beleidsdoorlichting. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) in zijn second opinion op de beleidsdoorlichting dat uitgevoerd is door het bureau Berenschot.

Een beleidsdoorlichting bestaat uit het beantwoorden van 15 vragen over de reconstructie van de beleidstheorie en de effectiviteit en efficiëntie van het gevoerde beleid.

Het begrotingartikel dat Berenschot heeft doorgelicht valt onder artikel 18 van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Dat artikel luidt: ‘Het realiseren van een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoersysteem, waarbinnen de internationale concurrentiekracht van de mainport en van de Nederlandse Maritieme sector wordt versterkt’.

Berenschot constateert dat op het niveau van het begrotingsartikel moeilijk vast te stellen is of het beleid doeltreffend. Dat komt omdat internationale ontwikkelingen een grote impact hebben en het scheepvaart- en havenbeleid maar één van de factoren is die invloed hebben. Op het niveau van de ingezette instrumenten is vaak wel sprake van doeltreffendheid. Het is het moeilijk conclusies te trekken over doelmatigheid, al zijn er wel voldoende waarborgen voor doelmatigheid aanwezig. De beleidsdoorlichting bevat aanbevelingen die moeten leiden tot verbetering van de meetbaarheid van effectief en efficiënt beleid. Het KiM onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van Berenschot.