De rol van informatie in het wegverkeer

Veel automobilisten (ruim 90%) beschikken in de auto over geschikte kanalen voor reisinformatie, maar slechts ongeveer een derde krijgt hierop informatie over files en een nog kleiner deel krijgt daarvan een actueel beeld. Dynamische Route Informatiepanelen (DRIPs) zijn in principe voor iedere reiziger beschikbaar. Zij bieden echter niet voor iedereen die ze passeert relevante informatie. Daarnaast raadplegen automobilisten die toegang hebben tot diverse vormen van file-informatie deze slechts beperkt en volgen de informatie in nog mindere mate op.

Door de beschikbaarheid van en de toegang tot file-informatie te verbeteren en meer aandacht te hebben voor aspecten die het opvolggedrag van automobilisten zouden kunnen verhogen, kunnen de huidige systemen effectiever gebruikt worden. Effectiever gebruik van de systemen langs deze drie sporen kan helpen om de bereikbaarheid te verbeteren.

Het onderzoek laat verder zien dat er duidelijke verschillen in informatiebehoefte bestaan tussen verschillende typen reizigers en onder specifieke reisomstandigheden. Deze verschillen vragen bij de drie genoemde sporen om te komen tot effectiviteitsverbetering expliciet aandacht.