Het west-oost goederenvervoer in Nederland. Modal shift naar spoor?

Het aandeel spoor in het goederenvervoer tussen de regio’s Rijnmond en Noordzeekanaalgebied enerzijds en Duitsland en Italië anderzijds is in de periode 2005-2014 is met 4,9 procentpunten toegenomen. Voor containers (TEU) betreft de toename 8,0 procentpunten. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar het west-oost goederenvervoer dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, Directie Openbaar Vervoer en Spoor, heeft uitgevoerd.