Ontwikkeling van de modal split in het goederenvervoer

Gemeten in vervoerd gewicht (tonnen) is het aandeel weg in de modal split van het goederenvervoer op Nederlands grondgebied afgenomen met 3,0 procentpunten in de periode 2005-2014. Het aandeel spoor is met 0,2 procentpunten toegenomen en het aandeel binnenvaart is met 2,8 procentpunten toegenomen. Wanneer de totale goederenvervoermarkt wordt opgedeeld in meerdere afstandsmarkten zien we dat het aandeel weg in het vervoer over afstanden van minder dan 100 kilometer iets is toegenomen en in het vervoer over afstanden van meer dan 100 kilometer afgenomen. Voor containers is het aandeel weg in alle afstandsmarkten afgenomen.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de ontwikkeling van de modal split in het goederenvervoer welke het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, Directie Maritieme Zaken, heeft uitgevoerd.