Sturen in parkeren

Gemeenten regelen parkeerbeleid op basis van plaatselijke afwegingen. Parkeerbeleid heeft mogelijk effecten op het totale mobiliteitssysteem. Over die effecten is weinig bekend. Hoe kan het Rijk gemeenten ondersteunen bij de meeweging van effecten van plaatselijk parkeerbeleid op het totale mobiliteitssysteem? Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verkende daarvoor mogelijke beleidsaangrijpingspunten en rollen in de publicatie ‘Sturen in parkeren’.

Weinig bekend over effecten parkeerbeleid op mobiliteitssysteem

Nederland telt nu 8,3 miljoen auto’s. Die staan meer dan 90% van de tijd stil. Dat vergt ongeveer 15 miljoen parkeerplekken.

In Nederland regelen gemeenten elk hun eigen parkeerbeleid, gebaseerd op plaatselijke afwegingen tussen bereikbaarheid (voldoende parkeerplaatsen bij eindbestemmingen) en leefbaarheid (weinig auto’s op straat). Hierbij spelen objectieve gegevens een beperktere rol dan bepaalde aannamen over de effecten van parkeermaatregelen op het mobiliteitssysteem.

Hoe kan het Rijk gemeenten ondersteunen?

De KiM-verkenning biedt een overzicht van beleidsaangrijpingspunten en rollen voor het Rijk om gemeenten te ondersteunen in het meenemen van effecten van parkeerbeleid op het mobiliteitsysteem. Het Rijk kan dat doen in verschillende rollen: door maatregelen die (juridisch) nog mogelijk moeten worden gemaakt (regulator), door de analyse van parkeergegevens te faciliteren (facilitator) en door misverstanden over effecten van parkeermaatregelen weg te nemen (communicator).