Mobiliteit in stedelijk Nederland: toename gebruik duurzame vervoerwijzen

Inwoners van stedelijke gebieden zijn tussen de jaren 2005 en 2015 de duurzame vervoerwijzen meer gaan gebruiken. In deze periode is in de modal split het aandeel auto afgenomen, terwijl de aandelen trein, fietsen en lopen zijn toegenomen. Dit signaleert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een onderzoek naar de ontwikkeling van de stedelijke mobiliteit in Nederland en in de stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Vergroot afbeelding Mobiliteit in stedelijk Nederland
Beeld: ©Nationale Beeldbank

Iets sterker

De modal shift richting meer duurzame vervoerwijzen is in hoogstedelijke gebieden iets sterker dan in laagstedelijke gebieden, en is vooral van toepassing op verplaatsingen over afstanden van 1 tot en met 7 kilometer. Dit geldt voor zowel heel Nederland als voor de stadsgewesten, zo constateren de KiM-onderzoekers.

Aantal verplaatsingen en afstand

In hoogstedelijke gebieden is de mobiliteit, uitgedrukt in het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand (kilometer) per inwoner per jaar, tussen 2005 en 2015 niet veranderd. In laagstedelijke gebieden in Nederland is het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand per inwoner per jaar gedaald.

Breed palet

Het KiM deed het onderzoek op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het doel van het onderzoek is om ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in stedelijk gebied te kunnen signaleren. In het onderzoeksrapport staat dan ook een breed palet aan ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit onder inwoners van stedelijke gebieden in Nederland in de periode 2005 – 2015 beschreven.