Mobiliteitsbeeld 2019: vooral gebruik van trein neemt toe

Mensen in Nederland reizen binnenlands vrijwel evenveel als in 2010. De in totaal met verschillende vervoermiddelen over land gereisde afstand bleef min of meer gelijk (+1% tussen 2010 en 2017*). Het treingebruik is goed voor 10% van de afgelegde afstand. De met de trein gereisde afstand nam met 14% toe. Dat is daarmee relatief de grootste groeier. Dit en meer volgt uit het Mobiliteitsbeeld 2019 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Vergroot afbeelding Mobiliteitsbeeld 2019
Beeld: ©Bas de Meijer

Groei goederenvervoer

De omvang van het goederenvervoer (ton-km) op Nederlands grondgebied groeide in de periode 2010-2018 met ongeveer 10%, zo blijkt uit het Mobiliteitsbeeld 2019. Deze groei werd veroorzaakt door de toename van de wereldhandel en het aantrekken van de bouwsector.

Fietsen

Per (e-)fiets legden Nederlanders in 2017 bijna 900 km per persoon af. De totale per fiets gereden afstand is tussen 2010 en 2017 met 4% gegroeid. Van de door fietsers afgelegde afstand ging 18% per e-fiets.

Uitstoot verkeer en vervoer gedaald

Sinds 2010 is de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer binnen Nederland, gemeten volgens het IPCC-voorschrift, gedaald. De uitstoot van andere voor het milieu en de gezondheid schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOx), niet-methaan-vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof door verkeer en vervoer verminderen alle ook. 

Meer verkeer rijkswegen, minder reistijdverlies per kilometer

De omvang van het verkeer op de rijkswegen nam tussen 2010 en 2018 met zo’n 15% toe. Dit betreft niet alleen het personenautoverkeer van mensen in Nederland, maar ook het verkeer met bestel- en vrachtauto’s en buitenlands verkeer op Nederlandse rijkswegen. Het reistijdverlies per afgelegde kilometer is in 2018 gedaald met 12% ten opzichte van 2010. De omvang van de files op het hoofdwegennet nam wel toe, maar omdat de omvang van het verkeer nog harder groeide, daalde per afgelegde kilometer het reistijdverlies.

Wegverkeer groeit gestaag, treinverkeer blijft groeien

Het Mobiliteitsbeeld verkent ook de periode 2019-2024. Het KiM verwacht voor het personenvervoer relatief de meeste groei bij de trein, met 16% meer reizigerskilometers in 2024 dan in 2018. Het wegverkeer groeit in dezelfde periode gestaag, met 5% meer wegverkeer in totaal, en 8% meer op de rijkswegen. De uitbreiding van de wegen vangt deze groei slechts gedeeltelijk op. Naar verwachting zal het reistijdverlies per kilometer op het hoofdwegennet in 2024 toenemen met 14% ten opzichte van 2018.

Strategische verkenningen

Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakt het KiM strategische verkenningen en beleidsanalyses. De inhoud van de publicaties van het KiM behoeft niet het standpunt van de minister of de staatssecretaris van IenW weer te geven.

*Gegevens voor 2017; het CBS heeft de desbetreffende gegevens voor 2018 nog niet gepubliceerd.