Kleine drogeladingschip op de radar

De kleine drogeladingvaart is van belang voor toekomstig duurzaam vervoer over water. Toch nam de actieve vloot de afgelopen jaren af met ongeveer 1/3. De vervoersprestatie van het kleine drogeladingschip daalde eveneens, met 3,2%. Er zijn ook lichtpuntjes. De gemiddelde beladingsgraad is hoger dan die van de totale drogeladingvaart en het aantal reizen steeg licht met gemiddeld 3,6%. De overslag in binnenhavens langs kleine vaarwegen groeide de afgelopen jaren met 13,2% sneller dan de totale overslag langs vaarwegen (7,5%). Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het onderzoek 'Het kleine drogeladingschip op de radar'.

Vloot en vervoersprestatie worden kleiner

Voor toekomstig duurzaam transport verwachten verschillende organisaties dat de kleine drogeladingvaart een belangrijke rol blijft spelen. De kleine drogeladingvaart is een interessant, maar onderbelicht onderdeel van het goederenvervoer. Om een beter beeld te krijgen van de sector analyseerde het KiM reisdata van Rijkswaterstaat. Hieruit blijkt dat de actieve kleine drogeladingvloot in Nederland tussen 2007 en 2018 daalde met 31,5%. Ook de vervoersprestatie nam af. Tussen 2014 en 2018 daalde deze met 3,2%, terwijl die van de drogeladingvaart als geheel groeide met 7,6%, zo staat in het KiM-onderzoek.

Beladingsgraad en overslag langs kleine vaarwegen groeien

De kleine drogeladingschepen die varen worden goed benut. De gemiddelde beladingsgraad is hoger dan die van alle drogeladingschepen. Het aantal reizen groeide met gemiddeld 3,6% tussen 2014 en 2018. Ook het gemiddeld vervoerd gewicht en de gemiddelde afgelegde afstand per reis verbeterde licht. Een positieve ontwikkeling is de overslag in binnenhavens langs kleine vaarwegen. Data van het CBS laten zien dat de overslag tussen 2011 en 2018 groeide met 13,2%. De totale overslag langs alle vaarwegen groeide met 7,5%.

Verschillende marktafbakeningen geven verschillend beeld

De kleine droge ladingvaart wordt op verschillende manieren afgebakend en heeft invloed op hoe we de sector beoordelen. Het lijkt ook een belangrijke reden waarom de beeldvorming erover uiteenloopt. Het KiM bakent de kleine drogeladingvaart af op schepen met een maximale lengte van 85 meter en een maximaal laadvermogen van 1.500 ton. Naarmate de marktafbakening van de kleine drogeladingvaart smaller is, wordt het beeld over de actieve vloot, het aantal reizen en de vervoersprestatie negatiever. Rond het gemiddeld vervoerd gewicht, de gemiddelde afgelegde afstand, de beladingsgraad en de overslag langs kleine vaarwegen laat een smallere afbakening een positiever beeld zien.