Combinatie van fiets en ov soms aantrekkelijk alternatief voor auto

Maximaal 3,4% van de autoritten kan met effectieve beleidsmaatregelen verschuiven naar de combinatie van fiets en openbaar vervoer (ov). Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Vanuit maatschappelijk oogpunt is een verschuiving van auto naar de combinatie van fiets en ov gewenst omdat het kan bijdragen aan het oplossen van opgaven in Nederland op het gebied van bereikbaarheid, klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid. 

De reistijd is een belangrijke reden waarom veel autoritten niet vervangen worden, zo staat in de onderzoekspublicatie. Die is bij de auto vaak korter dan wanneer de rit met de combinatie van fiets en het ov wordt gemaakt. Beleidsmaatregelen die de reissnelheid van fiets-ov verbeteren zijn daarom mogelijk een stimulans om de auto te vervangen door fiets-ov. Dat geldt ook voor beleidsmaatregelen die het reiscomfort van fiets-ov verhogen omdat een hoger comfort een langere reistijd acceptabel maakt.

Fiets vergroot aantrekkelijkheid van ov

Fietsen van en naar het station of halte vergroot de aantrekkelijkheid van het ov als alternatief voor de auto. Dat komt doordat de wacht- en overstaptijd bij fietsen lager ligt dan wanneer met de bus, tram of metro naar het station wordt gereisd. Daarnaast moet je altijd een stukje lopen naar bijvoorbeeld de tram- of bushalte. Omdat fietsen sneller gaat dan lopen, wordt ook daar tijdwinst geboekt.

Combinatie met stimulans om buiten de spits te reizen van belang

Een groot deel (60%-70%) van de ritten met de auto die met effectieve beleidsmaatregelen kunnen verschuiven naar fiets-ov vertrekt in de ochtend- of avondspits. Juist in de spits is het al druk in het ov. Hierdoor kan het goed zijn om naast een overstap van auto naar een combinatie van fiets en openbaar vervoer, ook het reizen buiten de spits te stimuleren.

Vooral verschuiving naar fiets-trein, en van langere autoritten

Het overgrote deel (80%-90%) van de potentieel te verschuiven autoritten gaat naar de fiets-trein combinatie. De rest gaat naar fiets-btm (bus, tram, metro). Dit is relevante informatie met het oog op de verdeling van budgetten over fiets-trein en fiets-btm ter bevordering van een verschuiving van auto naar fiets-ov.

De gemiddelde afstand van autoritten die kunnen verschuiven ligt tussen de 33 en 41 km. Dit is relatief lang vergeleken met het gemiddelde van 17 km van alle ritten die met de auto worden gemaakt. Kortere ritjes komen dus minder snel in aanmerking voor vervanging door de combinatie van fiets en ov.