Stefan Verduin

Stefan Verduin

Functie
kennislijnmanager
Telefoonnummer
+31 70 456 19 65
E-mailadres
info@kimnet.nl

Stefan Verduin is manager van de kennislijn Duurzaamheid en Gebieden. Voordat hij aan de slag ging bij het KiM gaf hij 7 jaar leiding aan het team Onderzoek en Kennis van de gemeente Amsterdam. Samen met 25 collega's leverde Stefan beslisinformatie aan onder andere beleidsmedewerkers op het gebied van mobiliteit, openbare ruimte en gedrag.  Daarbij maakte het team gebruik van gereedschappen als monitoring & evaluatie, modellen, maatschappelijke kosten- en batenanalyses, kennismanagement en big data.

Naast teamleider Onderzoek en Kennis werkte Stefan bij de gemeente Amsterdam als senior procesmanager voor het coördineren van de wegwerkzaamheden tijdens de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Daarnaast gaf hij het stedelijk verkeersmanagement vorm.

Eerder was Stefan secretaris van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Noord-Holland. Ook werkte hij bij Witteveen + Bos in Den Haag, de gemeente Leidschendam en bij Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland voor het project Mainport en Milieu Schiphol.
Een stevig fundament voor zijn werkzame leven legde Stefan tijdens zijn opleiding aan de TU Delft (Verkeersmodellen) en de Amstel HTS Waterbouwkunde.