Modal shift van auto naar de combinatie fiets-ov

Maximaal 3,4% van de autoritten kan met effectieve beleidsmaatregelen verschuiven naar de combinatie van fiets en openbaar vervoer (ov). Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Er is sprake van gecombineerd fiets-ov gebruik als voor een reis met het ov de fiets wordt gebruikt om van of naar een station (of halte) te gaan. Vanuit maatschappelijk oogpunt is een verschuiving van auto naar de combinatie van fiets en ov gewenst omdat het kan bijdragen aan het oplossen van opgaven in Nederland op het gebied van bereikbaarheid, klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid.