Factsheet metingen MPN thuiswerken en de coronacrisis

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft tijdens de coronacrisis onder een vaste groep respondenten van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) verschillende metingen gedaan omtrent thuiswerken. Deze factsheet bevat resultaten uit de meest recente meting (januari 2021). Het KiM vergelijkt deze resultaten met die uit metingen in september/oktober (2020), juni/juli (2020), maart/april (2020) en een meting van vóór de coronacrisis (september 2019).

In de factsheet besteedt het KiM aandacht aan de mate van thuiswerken, de ervaringen en de toekomstverwachting rond thuiswerken. De factsheet is een vervolg op de recent gepubliceerde notitie Thuiswerken tijdens en na de coronacrisis (op basis van data tot en met september-oktober 2020).