Gaat het reizen voor werk en studie door COVID structureel veranderen? (update*)

Nederlanders verwachten als gevolg van de COVID-pandemie structureel meer te gaan thuiswerken en vergaderen op afstand. Ook zullen studenten waarschijnlijk meer thuis onderwijs volgen. Deze structurele aanpassingen hebben vooral een dempend effect op de ontwikkeling van het OV-gebruik en op de spitsdrukte. Dit effect is beperkt, mede omdat maar ongeveer de helft van de werkenden thuis kán werken en thuisonderwijs waarschijnlijk vaak naast onderwijs op locatie zal worden aangeboden. Daarnaast zijn er andere factoren die juist voor mobiliteitsgroei zorgen. Dit stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in haar onderzoek 'Gaat het reizen voor werk en studie door COVID structureel veranderen?' 

*Update: 14:24 - Brochure 'Gaat reizen voor werk en studie structureel veranderen?' toegevoegd.

*Update rapport 12-11-21: kleine aanpassingen in rij 2, 3 en 5 van tabel S3 in de samenvatting.