De ontwikkeling van de mobiliteit en de bereikbaarheid in stedelijk en ruraal Nederland

In de beleving van een groot deel van de inwoners van stedelijke en landelijke gebieden zijn er nauwelijks bereikbaarheidsproblemen. De meesten vinden dat zij werk of voorzieningen voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg of winkels goed kunnen bereiken. Ook is er nauwelijks verschil in beleving tussen de stads- en plattelandsbewoners. Er is een groep mensen in zowel het stedelijk als het landelijk gebied die hun bereikbaarheid als onvoldoende ervaren. Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor mobiliteit en bereikbaarheid zou er aandacht moeten zijn voor de perceptie van inwoners. Nu ligt de focus vooral op oplossingen voor problemen en knelpunten die de inwoners misschien niet als zodanig ervaren. Dit schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie 'De ontwikkeling van de mobiliteit en de bereikbaarheid in stedelijk en ruraal Nederland'.