Evaluatierapport Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

In januari 2023 heeft een commissie onder leiding van prof. dr. Gerard van der Steenhoven, in opdracht van de secretaris-generaal van IenW, het KiM gevisiteerd. De commissie heeft de werkwijze van het KiM getoetst op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie, toekomstgerichtheid en doorwerking in beleid. De conclusies en aanbevelingen van de commissie zijn verzameld in een evaluatierapport. Ter voorbereiding van de visitatie heeft de commissie kennisgenomen van enkele documenten, waaronder een door het KiM opgestelde zelfevaluatie. Daarnaast hebben de commissieleden gesproken met medewerkers van het KiM, beleidsmakers en met vertegenwoordigers van organisaties buiten IenW waarmee het KiM samenwerkt of die gebruikmaken van de producten van het KiM. Het KiM heeft als reactie in een notitie aangegeven hoe het KiM de komende tijd de aanbevelingen van de visitatiecommissie in de werkwijze van het KiM wil verwerken.