State-of-the-art van longitudinale reisonderzoeken: een vergelijking tussen het MOP en het MPN

Longitudinale reisonderzoeken zijn nodig om veranderingen in individueel reisgedrag te meten en te kunnen onderzoeken. Vanwege de complexiteit van het opzetten en beheren van een longitudinaal reisonderzoek, hebben er slechts een beperkt aantal van dit soort studies die het reisgedrag op nationaal niveau onderzoeken bestaan. Het Mobiliteitspanel Nederland (MPN), wat in 2013 gestart is, is momenteel het enige actieve longitudinale reisonderzoek op nationaal niveau. Tot en met 2023 was naast het MPN ook het Duitse Mobiliteitspanel (MOP) actief. Het MOP bestond sinds 1994, maar is eind 2023, na bijna 30 jaar, gestopt. 

Samen met het Karlsruhe Institute of Technology (KIT), de beheerders van het MOP, zette het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de verschillen en overeenkomsten tussen het MPN en MOP op een rij. Daarnaast onderzochten we hoe ontwerpkeuzes bij het opzetten van een longitudinaal reisonderzoek effect kunnen hebben op de uitkomsten. Dit doen we aan de hand van het beoordelen van representativiteit, dagboekmoeheid (dit betreft de mate waarin respondenten steeds minder verplaatsingen rapporteren naarmate de dagboekperiode vordert) en uitval van respondenten uit het panel. Dit onderzoek geeft daarmee inzicht in belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van een nieuw en het onderhouden van een bestaand longitudinaal reisonderzoek.