Innovaties in het openbaar vervoer

Bij innovaties in het ov gaat het vaak om kleine kwaliteitsverbeteringen en zelden om grote schaalsprongen in het ov-systeem. Wereldwijd gaan de meeste innovaties in het openbaar vervoer over de techniek van het voertuig, betaal- en informatiesystemen en vormen van vraagafhankelijk vervoer. Innovaties die de reistijd (zowel de ‘kloktijd’ als de reistijdbeleving) van deur tot deur substantieel verbeteren, zijn voor de reiziger het meest aantrekkelijk. Vaak is onbekend of innovaties op langere termijn een positieve businesscase opleveren voor de exploitant.

Dit zijn enkele conclusies van een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar innovaties in het openbaar vervoer. Het KiM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van de directie Openbaar Vervoer en Spoor van IenM.

Het onderzoek laat voorts zien dat lang niet alle innovaties op den duur op grote schaal en succesvol een plek in de markt veroveren. Het gaat vaak om een proces met de nodige hindernissen.

Meer weten? Lees de rapportage of bekijk de infographic met de highlights van het onderzoek.