Gebruik van e-fiets en effecten op andere vervoerwijzen

Het gebruik van de e-fiets in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. In het gebruik zijn veranderingen zichtbaar. Het aandeel ouderen (65-plussers) neemt af. En mensen stappen vaker op de e-fiets voor werkgerelateerde verplaatsingen. Het vervoermiddel is dus niet enkel meer populair onder ouderen. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het onderzoek 'Het gebruik van de e-fiets en de effecten op andere vervoerwijzen'. In het onderzoek is gekeken naar de verschillende gebruikersgroepen en het effect dat de e-fiets heeft op het gebruik van andere vervoerwijzen.

5 verschillende gebruikersgroepen van de e-fiets

Uit analyse van data van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) blijkt dat gebruikers in 5 groepen kunnen worden ingedeeld. Dit op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, werksituatie en huishoudsamenstelling. Deze groepen variëren van gepensioneerde oudere vrijetijdsgebruikers tot fulltime werkenden van middelbare leeftijd en een groep die bestaat uit scholieren en studenten. Niet elke groep gebruikt de e-fiets voor hetzelfde doel. De oudere groepen gebruiken de tweewieler voornamelijk voor vrijetijd- en winkeldoeleinden, terwijl de overige groepen de e-fiets vooral nemen om naar hun werk of onderwijs te gaan. Deze laatstgenoemde groepen zijn de afgelopen jaren het meest gegroeid.

E-fiets vervangt voornamelijk de reguliere fiets

Op basis van data van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) is onderzocht welk effect de e-fiets heeft op andere vervoerwijzen. Hieruit blijkt dat na de aanschaf van een e-fiets mensen voornamelijk minder gebruikmaken van de reguliere fiets en minder lopen. Na de aanschaf van een e-fiets, fietsen mensen vaker en verder (reguliere fiets en e-fiets samen). Specifiek voor woon-werkverplaatsingen blijkt de e-fiets te worden gebruikt als vervanger van zowel de reguliere fiets als van de auto. Voor winkel- en vrijetijdsverplaatsingen vervangt de e-fiets enkel de reguliere fiets.

Naast het onderzoeksrapport is er een factsheet beschikbaar met een beknopt overzicht van de resultaten.